På den här sidan kommer jag att beskriva allmänt hur jag ser på permakultur och vad man kan använda metoden till.

Så länge kan ni gärna ta en titt på Permakultur Sveriges sida. De har information, länkar till kurser med mera.

Permakultur – vad är det?

Kortfattat skulle jag säga att permakultur är ett hållbart designsystem. Ursprungligen kommer begreppet från att slå samman orden permanent och agrikultur men idag inkluderas mycket mer än så i vad man menar med permakultur.

Det handlar inte bara om att bruka jord utan om att hitta system där människor, natur och djurliv lever i harmoni och har sin naturliga plats.

Inom odlingen så handlar det mycket om att välja ut och placera växter på ett sätt som hjälper till att bygga upp jorden och låta systemet reglera sig själv för att minimera eller eliminera behovet av bekämpningsmedel och ogräsrensning.

Tekniker för att samla in och behålla resurser på platsen är också viktiga. Det kan till exempel handla om vatteninsamling eller att ta hjälp av värmestrålning från stenar för att skapa ett mer gynnsamt mikroklimat.

Att odla på ett sätt som hjälper till att bygga upp jorden istället för att utarma den är också ett av de främsta målen när man odlar enligt permakulturprinciper. Målsättningen är alltid att lämna en plats i bättre skick än du fann den i fråga om jordkvalitet och biologisk mångfald.